Expertise

SCHERP | LEGAL is een Noord-Hollands advocatenkantoor voor de ondernemer, gespecialiseerd in ondernemingsrecht en contractenrecht. Wij zijn je juridische partner bij zakelijke conflicten, en je oplettende rechterhand als het gaat om groei of verkoop van je onderneming. Bemiddelend waar mogelijk, onverbiddelijk waar nodig. En onder alle omstandigheden doelgericht en oprecht.

Groei

Succesvol ondernemen gaat met vallen en opstaan. Met de juiste juridische support maak je meters en voorkom je onnodige valpartijen. SCHERP | LEGAL is zo’n waardevolle sparringpartner, voor en achter de schermen. Duidelijk, eerlijk, mee- of juist dwarsdenkend. We signaleren kansen en gevaren, opereren strategisch en praktisch bij onderhandelingen en ontwikkelen alternatieven die een samenwerking wél mogelijk maken. Hecht je aan zekerheid? Dan stippelen we een veilige route uit. Wil je meer risico’s nemen? Dan gaan we die aan, maar wel als we de gevolgen volledig in beeld hebben. Altijd met één doel: groei van je bedrijf.

Groei SCHERP | LEGAL Bedrijfsovername

Bij overname of verkoop van een onderneming is goede begeleiding onmisbaar. Dit doe je immers niet iedere dag. SCHERP | LEGAL bekijkt de juridische kant van de zaak plus bijkomende aspecten van de transactie. Zoals de gevolgen voor de toekomst van het bedrijf en je leven. Wij pakken in het traject de rol op die jij wenst: als totaalregisseur, als vraagbaak van je accountant of overnameadviseur, op de voor- of achtergrond.

Groei SCHERP | LEGAL Samenwerking aangaan

Je wilt een samenwerking aangaan met een collega-ondernemer. Welke vorm is daarvoor optimaal? Welke onderwerpen moeten zeker op tafel komen en wat leg je schriftelijk vast? SCHERP | LEGAL is ervaren in het soepel begeleiden van samenwerkingstrajecten en in het opstellen en screenen van de noodzakelijke contractstukken. Deze moeten een herkenbare weergave zijn van jullie gesprekken. Juridisch steekhoudend en moeiteloos leesbaar.

Groei SCHERP | LEGAL Contracten

Van dichtgetimmerde (internationale) contracten tot pasklare algemene voorwaarden: in elke fase van de realisatie heeft SCHERP | LEGAL een waardevolle inbreng. Wij doen dit voor overeenkomsten met betrekking tot franchising, licenties, serviceafspraken, geheimhouding, intentieverklaringen, (ver)koop activa/passiva of B.V.-aandelen, participatie, samenwerking, aandeelhouders, vennootschappen, geldleningen, vaststellingen en algemene voorwaarden.

Groei SCHERP | LEGAL Sparringpartner

Je bent als ondernemer al redelijk door de wol geverfd. De bedrijfsjurist van jullie bedrijf weet veel. Contracten lezen, gevaren signaleren lukt je behoorlijk goed. Maar toch loop je wel eens tegen aandachtspunten aan waarover je van gedachten zou willen wisselen. Met iemand die begrijpt dat je vooruit wilt, of die een alternatief bedenkt. Of iemand die een alternatief bedenkt voor die ene contractsbepaling waar jij en je zakelijke partner/leverancier maar niet uitkomen.

Groei SCHERP | LEGAL Herstructurering

Na verloop van tijd is vrijwel ieder groeiend bedrijf toe aan een herstructurering. Het omzetten of inbrengen van een eenmanszaak of vennootschap onder firma in een B.V., activiteiten, intellectueel eigendom of onroerend goed onderbrengen in een andere B.V. of juist andersom door meerdere B.V.’s te fuseren, (een deel van de) aandelen certificeren of herstructureren door middel van een doorstart: bij dit soort zaken moet je je als ondernemer echt laten bijstaan en begeleiden.

Groei SCHERP | LEGAL Leg of verdiep juridische basis

Voor zowel beginnende als groeiende ondernemingen heeft SCHERP | LEGAL een krachtig programma ontwikkeld, inclusief coaching van jou als ondernemer. Dit optimaliseert de juridische basis van de onderneming en laat je professionaliteit groeien als een speer. Het resultaat hiervan: sterkere deals, grondige bewapening tegen claims, meer ruimte voor kansen, minder aandacht voor verborgen gevaren. En uiteindelijk een veel beter bedrijfsresultaat.

Groei SCHERP | LEGAL Leg en verdiep samenwerking

Samen sta je sterk. Of je nu een v.o.f. of B.V. start, gezamenlijk ondernemen kan een lucratieve stap zijn. Hoe zorg je ervoor dat dit een succes wordt en blijft? SCHERP | LEGAL heeft een programma ontwikkeld, inclusief coaching, dat de juridische basis van samenwerking optimaliseert. Hierdoor ontstaat ook een ethische basis voor onderlinge synergie. Daar heb je levenslang profijt van, zelfs als de samenwerking uiteindelijk eindigt.

Groei SCHERP | LEGAL Masterclasses

Actuele kennis en verse vaardigheden stimuleren het ondernemerschap. Een mens is nooit uitgeleerd en daarom geeft SCHERP | LEGAL periodiek masterclasses voor ondernemers. Deze zijn leerzaam, vooral lekker praktisch en vergroten je juridische weerbaarheid. Zonder ingewikkelde uitspraken van de Hoge Raad (wie?), maar gebaseerd op to-the-point informatie waardoor je als ondernemer (nog) succesvoller wordt. Benieuwd naar onze agenda?

Conflicten

Ruzie leidt af, kost geld, tijd en energie. En uiteindelijk beschadigt het de gezondheid van het bedrijf en jouw eigen vitaliteit. Maar iedereen krampachtig te vriend te houden hoeft ook niet. Goede juridische bijstand is daarom in elke fase essentieel. Natuurlijk als de dagvaarding al op de mat ligt, maar zeker ook als een conflict nog sluimert. SCHERP | LEGAL is bedreven in het vinden van oplossingen voor zakelijke controverses. Ook adviserend op de achtergrond. Gericht op één doel: het meest wenselijke resultaat voor jou en je onderneming.

Conflict SCHERP | LEGAL Conflicten intern

Conflicten tussen aandeelhouders/vennoten of een gespannen verhouding tussen bestuur en aandeelhouders: het kan leiden tot de ondergang van de hele onderneming. Laat het niet zover komen. Bestuurdersaansprakelijkheidsclaims wil en moet je voor blijven. Onderhandelen in dat moeras vergt kennis en ervaring. De advocaten van SCHERP | LEGAL zijn erop gebrand om ieder conflict voor jou tot een optimaal einde te brengen.

Conflict SCHERP | LEGAL Conflicten extern

Ontevreden over de resultaten van (oplopend) gesteggel met een leverancier, agent of zakenpartner? Of voel je je door een relatie benadeeld? Win eerst goed advies in, voordat je driftig e-mails begint te tikken. SCHERP | LEGAL leest mee, past aan, schrijft voor en grijpt in. Áchter de schermen om te voorkomen dat irritatie een geschil wordt; vóór de schermen om de regie over te nemen en escalatie in te dammen.

Conflict SCHERP | LEGAL Afgebroken onderhandelingen

Onderhandelingen afbreken kan een tactische zet zijn. Maar het is ook tricky. Want wanneer kan je weglopen zonder verplicht te worden tot schadevergoeding of tot verder onderhandelen? SCHERP | LEGAL kent deze flinterdunne grens en levert munitie voor de juiste beslissing. Zoals het uitlokken van een kort geding om een vastgelopen onderhandelingsproces bij de rechter vlot te trekken. Of het verder opbouwen van een case om onderhandelingen later succesvol te kunnen afbreken.

Conflict SCHERP | LEGAL Incasso

Geen conflict maar blijven facturen toch onbetaald? Heb je zelf al sommaties gezonden en krijg je nul op het rekest? Niet accepteren. Jij hebt jouw aandeel immers geleverd. En let op: wie het hardst piept, krijgt het eerst betaald. SCHERP | LEGAL neemt hiervoor passende maatregelen. Word je zelf belaagd door een incasso-instantie of deurwaarderskantoor en wens je bijstand? Met een advocaat aan je zijde bereik je meer, zoals betere betalingsregelingen of reductie van de openstaande som.

Conflict SCHERP | LEGAL Procederen

Het leed dat procederen heet, maar soms toch nodig en effectief. SCHERP | LEGAL brengt geen kansloze zaken aan. Dat is zonde van het geld, tijd en energie. Is de gang naar de rechter onvermijdelijk, dan vertellen we je eerlijk en transparant wat je kan verwachten. Want als je eenmaal op een rijdende trein zit, kun je er niet zomaar afspringen. De gerechtelijke procedures díe we starten of waarin wij jou bijstaan, willen we absoluut winnen en daar bijten we onze tanden dan ook in vast.

Conflict SCHERP | LEGAL Mediation

Bij mediation werken we eraan om samen met de andere partij het conflict onder begeleiding op te lossen. Groot voordeel van mediation is dat een zaak zo vaak sneller wordt opgelost dan voor de rechter. En dat er een uitweg komt die door beide partijen wordt gedragen. Zolang iedereen bereid is om over een oplossing te onderhandelen, is mediation kansrijk. SCHERP | LEGAL heeft zelfs meegemaakt dat na een lange sessie partijen weer bijna gearmd de deur uitliepen.